Schaatsvoorspellingen 1500m

Martijn Willemsen (JADS&TU/e: m.c.willemsen@tue.nl), januari 2022

Met deze app voorspel je hoe snel een (langebaan)schaatser 1500m kan rijden op basis van zijn beste tijden (PBs) op de korte afstanden en/of een eerdere PB tijd op de 1500m. De app zoekt naar vergelijkbare schaatsers die op een zelfde manier rijden maar die een betere PB hebben bereikt: dat geeft dan een voorspelling van een haalbare 1500m PB.

Gegevens schaatser

Kies leeftijdscategorie en geslacht van de schaatser. Zoek dan in de database (sept 2015 - feb 2020) tijden op of vul in het volgende blok zelf de rondetijden in.

Zoek eerdere tijden van een schaatser

Rondentijden van de schaatser

Vul hier de rondetijden in van de PBs op iedere afstand (of kopieer ze uit de database via de knop hierboven). Kies welke afstanden je mee wilt nemen in de voorspelling door ze aan of uit te vinken.

Bereken voorspelling

Kies voor welke baan en leeftijd je een PB wilt voorspellen. Als PBs op (erg) verschillende banen zijn gereden, is de baan correctie soms nuttig. Deze rekent alle tijden om naar baan AL zodat ze beter vergelijkbaar zijn en rekent ze na de voorspelling terug naar de baan waarvoor de voorspelling gevraagd wordt.

Kies hieronder waarop we de gezochte vergelijkbare schaatsers op moeten filteren (leeftijd/eindtijd)

Bereken een voorspelde eindtijd en pacing (rondetijdenverloop) voor deze schaatser

1500m PBs van vergelijkbare cases die gebruikt werden voor de 1500m voorspelling

Dit zijn de beste tijden van vergelijkbare cases (rijders). Ze lijken op de huidige schaatser wat betreft eerdere prestaties en daarom zijn hun beste tijden een goede voorspeller voor een PB van de huidige schaatser.

Dit zijn 1500m tijden van de vergelijkbare cases die niet hun beste tijd zijn en die lijken op de 1500m gereden door de huidige schaatser. Op basis van deze gelijkenis zijn deze cases gekozen voor de voorspelling.

Dit zijn tijden gereden op de kortere afstanden door vergelijkbare cases die lijken op de tijden van de huidige schaatser. Op basis van deze gelijkenis zijn deze cases gekozen voor de voorspelling.